Letra E

Esperanza, Carrer de la

O carrer Mare de Déu de l’Esperança. Nom amb que es coneixia també el carrer Nou. Precisament, encara que no es celebre, allí permaneixia fins els anys 90 encara la capelleta o fornícula amb la imatge d’aquesta Mare de Déu.

Comment here

− 1 = 2