Letra E

Escuelas de orientación marítima

escuelasEscoles conegudes popularment com del «Pòsit» dels mariners, a la que acudien fills d’aquest sector de la població. Havien sigut creades anteriorment a l’any 1924, en que ja apareixen dirigides a Vinaròs pel mestre Joaquin Vidal, encara que no amb la mateixa data a cada ciutat portuària. Constaven de dos aules, solament per a xiquets, i ubicades la dels més jovenets en la planta baixa i la dels majors en el primer pis, que es compartía amb les oficines de la Confraria, al passeig marñitim. Les despeses de les dos aules i els mestres els sufragava l’Institut Social de la Marina. el lloc de les quals ocupà postriorment la primera Associació de Jubilats creada a la ciutat i l’aula per impartir classes nocturnes de patrons a càrrec del mestre i de l’Ajudant de Marina. Encara que escoles molt similars eren de fundació molt antiga, de l’època gremial, i estaven situades abans de la guerra civil en la Plaça Sant Telm. Els darrers mestres que van impartir docència en elles foren Ramon Adell Fons i Antonio Carbonell Soler, aquest fins l’any 1966 que va ser contractat per l’Editorial Prima Luce de Barcelona com a director artístic. Van ser substituits als anys setanta per Magencio Salvador Bernad Ascoz i un tal D. Bernardino. També en els darrers anys actuaren com a tals, els mestres Antonio Lluch i Ramon Redó Vidal, substituint D.Bernardino. Dites escoles van ser suprimides definitivament en inaugurar-se en setembre de 1976, el nou col.legi acabat de construir, de l’Assumpció. Com no tenien pati de jocs els xiquets s’escampaven per davant mateix de la seua platja al passeig marítim, en la part més arrimada al moll. El mestre vinarossenc Joaquin Vidal Gargallo, i el seu fill Joaquín Vidal Vizcarro, santanderí, van ser més o menys uns grans introductors i impulsors d’aquestes aules a tota Espanya, amb la publicació de la revista “Hoja del Mar” de la que aquest fou director durant 22 anys i que es repartia gratuïtament entre els pescadors. (Vide Vidal Gargallo i Vidal Vizcarro).

Comment here

87 + = 91