Letra E

Escrivano, Josep Francesc

(Vinaròs, segle XVIII). Alcalde de Vinaròs en 1833. Advocat. Assessor ordinari de l’Ajuntament en 1808 en substitució de Crozat. Marmesor amb el rector i Antoni Ayguals d’una testamentaria que serviria per a fer la sagristia nova.. Casat amb Mª Agustina Morales, van tenir cinc fills.

Comment here

82 + = 87