Letra E

Escola municipal de pares

Creada pel regidor Mariano Castejón, es celebrava una vegada al mes o eventualment i en una escola diferent els dissabtes al matí. Es va celebrar per primera vegada l’1 de desembre de 1990. Consistia en una conferència de tema relacionat amb l’educació que es debatia després per grups i es feia una posada en comú o resum. S’acabava la sessió amb un dinar que s’oferia gratuïtament a tots els assistents sufragat per l’Ajuntament i amb la colaboració de l’associació de pares del centre corresponent.

Comment here

+ 7 = 15