Letra E

Escola de Sant Jaume y Sant Roc

En la partida dels Boverals, entre xalets de la zona nord, es van inaugurar unes aules conegudes com de Sant Jaume, el 10 d’octubre de 1966. Les de la zona sud, en la partida Salines funcionaven ja anteriorment (1960-61?), les conegudes com de Sant Roc. Les de la partida de Sant Jaume van ser concedides a Afanies al setembre de 1979 i les de Sant Roc també van deixar de funcionar com a tals en eixe temps, integrant-se els alumnes al col-legi de la Misericòrdia; aquestes últimes aules van ser convertides amb el pas del temps, poc després, en seu de la Creu Roja, d’ajuda en carretera, mentre que les de sant Jaume foren convertides en parvulari municipal al construir-se el col-legi d’Educació Especial i passar els xiquets discapacitats allí.

Comment here

77 − 76 =