Letra E

Enllumenat públic

enllumenatEls carrers s’enllumenaven durant segles sols en festes molt senyalades amb uns «festers» (vide id). Fins l’any 1842 van permanèixer uns fanals que utilitzaven com a combustible l’oli d’oliva, sent substituits a partir d’aquest any per fanals més grans i venent-se els vells a la veïna població de Sant Jordi. Madoz, en el seu famós “Diccionario”, aporta: “El alumbrado se hace por medio de grandes y hermosos reverberos, de modo que en este ramo de policia urbana, nada tiene que envidiar la pobl. a otra de más categoría”. Poc temps després s’instal.larien uns altres que utilitzarien per combustible el petroli i unes metxes. El dia de sant Josep, 19 de març de 1893, es va inaugurar molt solemnement l’enllumenat de gas, celebrant-se gran festa i donant-se als pobres bonos de pa, carn, arròs i vi; a les cinc de la vesprada l’Ajuntament, “Clero” i demès autoritats, associacions i diverses persones invitades, precedides per la banda de música, van anar des de la Casa Capitular fins el gasòmetre o fàbrica de gas, situada al carrer de sant Pere enllumenat_2.JPG(barri de Fora el Forat), on es trobava un altar molt florit i ple de ciris encesos. El rector mossèn Cristòfol Falcó va beneir les instal.lacions i va pronunciar unes paraules; tocant després la música, es van llançar confits i es van repartir dolços entre la gent. Cap a les sis i mitja es van encendre els fanals de gas de la població i les autoritats, en comitiva, van dirigir-se a l’Ajuntament, on un escut de la ciutat il.luminat amb el referit combustible, omplia de llum tota la plaça, tocant les campanes durant tot el temps que va durar la cerimònia. En el programa de festes de 1896 (en Heraldo de Castellón) es destaca l’anunci de que “miles de mecheros de gas con globo” iluminaran la feria.Per a la il.luminació elèctrica vide «Elèctrica del Cenia». El 6 d’agost de 1916 es va estrenar la il.luminació elèctrica del port, apretant la clau l’arquebisbe Meseguer i Costa. En octubre de 1920 l’alcalde Facund Fora declara a la revista «Patria» que tenia intencióenllumenat_3.JPGde dotar de llum elèctrica amb «400 bugíes» els principals carrers de Castelar, de Ruiz Zorrilla i de Ràfels García i el 28 de desembre de 1920 (dia dels Innocents) estava prevista la inauguració de il.luminació elèctrica dels carrers principals de la «Volteta», es a dir: carrers Major, plaça de Jovellar, de Ruiz Zorrilla i, plaça de la Constitució, la qual cosa no sabem si es va dur a terme perquè pareix ser que la il.luminació pública pels carrers més cèntrics s’inaugurà gràcies a les gestions del Marqués de Benicarló (dijous sant de 1928), fill adoptiu de Vinaròs.
Tots ela Ajuntaments han procurat millorar l’enllumenat públic, però fou l’alcalde Balada, qui aprofitant el despegament econòmic dels anys 1960 ja va superar ràncies costums i modernizar d’una vegada per totes la llum de tota la població.

Comment here

1 + 4 =