Letra E

Eléctrica del Cenia

electricaCompanyia que va proporcionar la primera llum elèctrica a la ciutat. El primer edifici que va il.luminar-se amb electricitat va ser la Fonda de La Viuda del c. de sant Francesc, l’any 1910, anunciant que tenia llum eléctrica a totes les habitacions. En 1916 es va posar la llum elèctrica a l’Arxiprestal i poc a poc es va anar establint pels carrers i als domicilis particulars, encara que la llum ja no la proporcionava la mateixa companyia ja que els Srs. Frexes, Sendra, Escoín i Ferràs van haver d’anar a Barcelona a un judici pendent de la ja antiga fàbrica. L’electricitat es produïa al riu Sénia, al molí de Malany, prop del paratge conegut com la font de Sant Pere i es baixava per un camí que encara es coneix com Camí dels «Pals», per ser per on estaven plantats els postes. La companyia tenia el domicili a Vinaròs en el mateix lloc que actualment ocupa Hidroelèctrica.

Comment here

47 − 45 =