Letra E

Editorial Vinaroz

Aquesta editorial que va crear l’impressor Antoni Fernández, va editar sols un llibre l’any 1902; el seu títol era “Pallantia vulgo (Valencia la vieja)”, obra premiada als jocs florals de “Lo Rat Penat” en 1897 i el seu autor era Rafel Valls David.

Comment here

53 + = 56