Letra E

Eco, El

eco_deSetmanari local que aparegué el 26 de novembre de 1903, de caràcter monàrquic liberal. S’autodefinia com «polític i defensor dels interesos de la Comarca» Era d’idees contràries al setmanari «La República». Durant els primers temps l’imprimia A. Fernàndez (fins el nº 4), des d’on va passar a la imprempta del vinarossenc Santiago S. Soler de Castelló (1903, números 5 al 13) i ja després, l’any 1905, des del número 14 va passar a estampar-se a la «Imprenta Foguet», situada a la plaça de l’Hospital, número 5, de Tortosa. Va estar dirigit successivament per Miguel Estrada, Vicent Mengual i Joaquim Celma Escobedo. Va publicar en total 97 números. Eren els seus administradors Manuel Guimerà i Sebastià Cucala. Publicava articles sobre agricultura i política local; en el segon número va anunciar curiosament que publicaria les conferències telefòniques d’última hora, i que es repartiria a ser possible els dimecres per la nit, extrem que després no va complir. En tots els seus números apareixen articles escrits en català.

Comment here

3 + = 12