Zoé

Personatge del Nou Testament. Es troba representat a les pintures del presbiteri de l’Arxiprestal, del pintor Montcada Planas, en el miracle en que Je

Read More

Zaragoza, Avinguda

Nom donat en sessió de l’Ajuntament del 26 d’octubre de 1965 a la part de la raval de Càlig, que comprén des dels semàfors de l'anomenat "desvio" fins

Read More

Zanon, Fernando

(Vinaròs). Comanant de Cavalleria. En 1897 va fer obsequi d’una llàntia de plata per a l’altar de S. Sebastià de l’ermita. La religiositat d’aquest co

Read More