Zaragozá Fábregas, Daniel

Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. En gener de 2002 s’havia desplaçat a Dublín per a realitzar durant un curs la pràc

Read More

Zaragozá Baila, Julián

(Vinaròs 7-IV-1957). Redactor i colaborador de quasi tots els mitjans de comunicació locals i cronista en Radio Ser de Benicarló i de Radio Ulldecona.

Read More

Zona de reclutament militar

Estava instal.lada a l’antic teatre de la plaça Sant Antoni, que havia construit l’alcalde Ayguals de Izco, quan aquesta activitat teatral estava en d

Read More