Xàrcia

Les xàrcies de les barques es penjaven del pal de les barques per a secar-se ja que eren de cotó i es podrien si no permaneixien eixutes. També s’esca

Read More