Xuglà, Lo

Setmanari local caracteritzat per la tendència humorística aparegut en 1906, terror de les fadrines de l'època. Es desconeixen més dades.

Read More

Xocolaters

Els vinarossencs tenim fama entre els veins de la Comarca, de xocolaters. Aquesta "mala opinió" no és tal, per no pervenir de que resultem llèpols, si

Read More

Xoc

Com a nota curiosa i estadística es fa constància d’un xoc de trens ocorregut a Vinaròs el 15 de maig de 1923, tal com ens mostra la fotografia.

Read More

Xivert

Castell de. En 1456 el justícia de Vinaròs, Domingo Pellicer, multa i condemna diversos musulmans del castell de Xivert, per deutes amb vinarossencs.

Read More

Xiverque

Renom d’una família marinera de Vinaròs. Té el seu origen, segons el Prof. Giner Sorolla, en els noms mal utilitzats dels primers motors instal.lats a

Read More

Xiprers, Els

Nom d’una urbanització moderna de xalets construida amb el boom urbanístic dels anys finals del segle XX

Read More