Vulcano Vinarocense, El

Indústria de forja de ferros, d’Antoni Sendra, que apareix vigent al menys des de 1888 fins 1932, en que va participar a l’Exposició Universal de Barc

Read More

Vuelta a las tres provincias

El 27 de febrer de 1983 va celebrar-se a Vinaròs una final de les etapes de la valenciana “Vuelta a las Tres Provincias”. Incomprensiblement i a pesar

Read More

Voz del pueblo, La

Setmanari local de tendència independent que va començar a publicar-se l’any 1912. En els seus articles clama molt contra els cacics i a favor dels ob

Read More

Voz Agrícola, La

Butlletí de la Cooperativa "El Salvador" de Vinaròs, tal com resa el seu subtítol. Es va publicar durant la década dels anys sixanta. S'imprimia en Gr

Read More

Vot femení

No fou fins l' any 1932 en que es va decidir pel parlament espanyol donar pas al vot femení. El primer cens en que apareixen les dones es per tant d’e

Read More

Volteta

Si el nostre carrer Major puguès parlar... Ens diria que és dels més antics de la població, que segurament més de dos mil anys el contemplen. Construi

Read More