Séquia del Carrer Sant Tomás

Aquesta construcció replega les aigües de pluja d’una ampla zona que des de la carretera nacional 340 baixen pel Camí Fondo i Camí Carreró. La importà

Read More

Sòl urbá

En abril de 1983 es va aprovar definitivament la delimitació de sol urbà de les zones turísticques Nord i Sud. Vide Casc Urbà i Barranc de les Llanete

Read More

Sínode diocesá

Convocat pel bisbe de Tortosa, Ricard Mª Carles, per renovar la fe dels diocesans, va començar a convocar reunions de cristians en gener de 1985, per

Read More