Swinburne, H.

(1752-1803). Aristócrata i escriptor anglès del segle XVIII. Autor de “Travels trough Spain” (Londres 1779). En els seus escrits sobre un viatje que r

Read More

Suterranyes

Nom d’una de les partides més extenses del nostre terme municipal. Es troba diferenciada en Soterranyes altes i Soterranyes baixes. Es troben en la pa

Read More

Surrac

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal però principalment de Benicarló. Aquesta partida s’extén pels termes de Traiguera, Sant Jordi, Cà

Read More

Sunyera, La

Nom de camí i finca més extensa de Vinaròs, d’uns 1000 jornals, situada al límit nord del terme, junt al riu Sénia. Cap a l’any 1970 es van vendre une

Read More

Sultana, La

En 1921 aquest luxòs xalet, que volia imitar un castell àrab seguint la moda modernista imperant en Barcelona i que abans havia pertenescut a D. Hilar

Read More

Sullivan y Cía.

Companyia dedicada al negoci del vi que estava vigent a l'any 1840; estava dirigida per Francesc Sullivan, íntimament relacionada amb tota la familia

Read More