Orero Febrer, Maria Josep

(Vinaròs, 1975). Destacada en Música en el Conservatori de Barcelona. Entre altres actuacions cal destacar que ha participat en diversos concerts.En s

Read More

Orensanz Ramírez, Ernesto

Arquitecte. Va exercir com Arquitecte Municipal durant diferents anys baix els manaments dels alcaldes Balada i Lluís Franco. Casat amb Adela Chaler M

Read More

Oliver Foix, Salvador

(Benicarló 1951).  Diputat Provincial des de juliol de 1995; Regidor de cultura en diverses legislatures. President del Partit Popular de la ciutat, d

Read More

Octavio Marmaña, Mª Teresa

(Vinaròs). Llicenciada en Psicologia per la Universitat de València. va finalitzar els seus estudis en Juny de 1983. Exerceix d’assessora en l'Equip S

Read More

O’Connor

Un dels O' Connor establert a Benicarló, era el propietari en març de 1918 del "Palacio" de la raval Socors. Allí, juntament amb el pintor vinarossenc

Read More