Lucoix de Montgelux, Joaquim

(Peníscola 1822 – València 1905). Diputat a Corts pel districte de Vinaròs en 1850. Advocat. Dedicat posteriorment a la diplomàcia, ocupà alguns càrre

Read More

Lozano, Manuel

Ramader. Manuel Lozano adquirí la ramaderia de bous del Marqués de Fuente El Sol de la Salvassòria que es torejaren a la nostra plaça amb èxit contund

Read More

Lourdes

L’arxiprest mossèn Bono, ja en els últims anys, en plena efervescència del fenòmen de Lourdes, , va fer reproduir la cova de Massavielle en els alts d

Read More

Lotería

Van correspondre a Vinaròs per la loteria tres milions de pessetes el 21 de maig de 1921. Per cada participació d'una pesseta corresponien 6.000 pesse

Read More

Lostau, Joan Baptista

(Vinarós 1728). Fill d’un comerciant emigrat francès, Joan Lostau, assentat a Vinaròs com del comerç i privilegiat de la Junta del mateix ram. Segons

Read More

Lostau, Casilda

En 1761 era Cambrera de la Mare de Déu de la Misericordia, que segurament en aquell temps era un càrrec honorífic i del que s’encarregarien persones a

Read More