Lacruz

Llinatge vinarossenc. Josep Lacruz fou regidor i procurador general en 1790; Fra Tomàs Lacruz es citat per Borràs Jarque (pàgina 200) com frare dels a

Read More

Labradores, Carrer dels

Nom amb el que també apareix citat la raval existent a les afores de la població durant el segle XVI i en escriptures molt posteriors del segle XX, fi

Read More

Laborde, Alexandre de

Viatger francés. Es autor de "Itinerario descriptivo; reino de Valencia", escrit en 1826, en que descriu així el seu trànsit pel nostre poble: "Al sal

Read More

La Sénia

Població catalana. L'any 1419 va haver un plet entre La Sénia i "Vilanaroç" que va guanyar aquella població pel mèrit del seu síndic Jaume Linyà. El d

Read More