Insaculació

Sistema de sorteig dels principals càrrecs municipals de Justícia, Jurats i Mustassaf per a un any de vigència. Es va establir aquest sistema que devi

Read More

Inquisició

Diferents relacions apareixen documentades entre la nostra població i aquesta Institució tan denostada. Entre elles trobem a Fra Agustí de Vinaròs, ca

Read More

Innocenci X, Papa

Aquest Sant Pare va signar el Breu datat en 13 d’abril de 1647, a Sant Maria la Major de Roma, declarant que els frares agustins de Vinaròs devien pre

Read More

Informator

Publicació setmanal de caràcter de informació general, apareguda en 1977. S'imprimia a multicopista en diferents colors en el comerç de la raval Socor

Read More

Info 2000

Publicació mensual o bimensual sobre informàtica, fundada en 1989 i que es distribuia per correu a les persones interessades en el tema. Dirigit per S

Read More