Furs

En la carta pobla de Vinaròs es fa constar ben explicitament que la donació de l'alqueria "vosatros i els vostres, la tingueu en possessió i l'explote

Read More

Fundacions

FUNDACIÓ AMÀLIA MESEGUER. La fundació benéfica docent “Amàlia Meseguer”, presidida per l’alcalde Joan Carsi Giner, va deixar diversos edificis situats

Read More

Fundació Marc Volsanyes

Dels diners sobrants de la Fundació “Amàlia Meseguer” (vide id.) que aparèix en 1962, en l’any 2007, es va crear aquesta Fundació per a portar a terme

Read More

Funcionaris municipals

El 6 d'abril de 1769 se'ls prohibeix per Real Decret usar tabac rapé, baix fortes multes i la impossibilitat de col.locar-se de nou. Al març de 1936,

Read More

Fulla de col, La

Diari (?) satíric juvenil fundat i dirigit per Francesc Argemí Poy. Publicat el primer número el 15 de març de 1896, estava escrit en la nostra llengu

Read More