Examens Escolars

En la revista PATRIA del 17 de juliol de 1921 es llig la següent nota curiosa: "Suprimidos desde hace años los examenes por considerarlos procedimient

Read More

Euterpe

Nom d’una banda de música vigent intermitentment els anys 1884 a 1886. En 1891 apareix disolta, i torna a reaparèixer en 1896. Fou el nom també d’un g

Read More

Eucaliptos, Carrer Los

Nom posat pels propis veïns a un dels nous carrers de la urbanització de xalets situats a la serra del Puig de l’Ermita a principis de l’estiu de l’an

Read More

Estret – estretets

Lloc mol angost del llit del riu Cervol, que conserva aigua estancada durant part de l’any. Possiblement serviria de dipòsit als habitants del poblat

Read More

Estrella, La

Nom primitiu de l’antiga Fonda de la Viuda i també d’una urbanització moderna de xalets, construïda als anys vuitanta.

Read More

Esteve, Carrer d’

Apareix també com calliso de Esteve (sic) en el padró de riqueses de 1811). Indiferentment apareix com a tal o com Carrer Esteban o de San Esteban. Aq

Read More