Ezenarro, Ramón de

Doctor. Biògraf de Costa i Borrás. Tresorer i Vicari General de la Catedral de Tortosa. A l'any següent de la mort del nostre Arquebisbe va publicar l

Read More

Expulsió dels moriscos

El port natural de Vinaròs va ser escollit entre altres per embarcar als moriscos que en l'any 1609 van ser expulsats per decret de la Península, sobr

Read More

Exposicions

Els vinarossencs que van participar a l’Esposició internacional de París de l’any 1900 foren Josep Francesc Escribano Mayó amb l’oli d’Oliva i Antoni

Read More

Explotado, El

Periòdic comarcal de tendència anarquista, dirigit per Joan Reverter. Els seus col.laboradors eren d'Amposta, S. Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara, M

Read More

Examens Escolars

En la revista PATRIA del 17 de juliol de 1921 es llig la següent nota curiosa: "Suprimidos desde hace años los examenes por considerarlos procedimient

Read More