Dozal López, Angel

(San Roque, Càdis, 10-I-1821- Vinarós, 14-VI-1888). Comanant amb grau de coronel de la Governació de Vinarós i alcalde de la ciutat. Com a Comandant v

Read More

Dos Vilas, Pou

S'anomena Societat de Regants “Pou Sant Sebastià dels Dos Vilars”. Rega una extensió de 165 jornals vinarossencs repartits entre un centenar de socis.

Read More

Dos Vilars

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal, passada la passera del riu Cervol. Comprén des de la vora del riu fins al camí Carretes. Nom d'u

Read More

Dorpa, Pere

(Sant Mateu?, segle XVI). Escultor retaulista, probable deixeble de Damià Forment. Autor dels retaules majors de Sant Mateu (de 1553-1554, conservat s

Read More

Doré, Gustavo

(Estrasburg, 1832-París, 1883). Dibuixant, gravador i litògraf francès. Gustav Doré i el Baró Charles Davillier van realitzar un viatge per les nostre

Read More