Curiositats

Entre les notícies curioses que es troben escampades pels periòdics locals hem llegit les següents: Un curiòs miracle va ocòrrer a uns mariners de Vin

Read More

Cupido

Publicació local d'aparició setmanal, de tendència independent. Va aparèixer el primer número el diumenge 11 de juliol de 1897. S'autodefinia com "Sem

Read More

Cup, El

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal (i del camí), situada entre la dels Puntarrons i dels Dos Vilàs. El seu nom fa referència a lloc

Read More

Culturisme

Sobre els anys de 1986-1987 va destacar en aquesta faceta de cultivar el cos agrandant els músculs mitjançant determinats exercicis físics de fisiocul

Read More

Cultura

Joan Elies Adell, Doctor en Filología va escriure en el set, “Vinaròs” de l’1 de juliol de l’any 2000 l’article “La mediocritat (Notes sobre la políti

Read More

Cuerpo de torreros

Cos que prestava servei en la costa i va estar vigent fins l'any 1850 aproximadament. El seu darrer cap a Vinaròs era D. Joaquin García y Mendoza. Ten

Read More