Cros Gaudí, Federico

Segons les dades de la partida de baptisme -Vinaròs-, li imposen els noms de Federico Napoleón, Fausto. Nascut el 19 de desembre de 1834, a les 11,30

Read More

Çapera, Cast.

(Tortosa,?- Vinaròs 1819.). Mestre d’Orgue i de Capella. Va ocupar el càrrec en la nostra vila des de l'agost de 1814 fins la seua mort. S'havia educa

Read More

Currito

Nom artístic de Francisco Vizcarro Cervera. (Vinaròs, 1946) el qual va protagonitzar una memorable “novillada” el 23 de maig de 1959, i va resoldre la

Read More

Curiositats

Entre les notícies curioses que es troben escampades pels periòdics locals hem llegit les següents: Un curiòs miracle va ocòrrer a uns mariners de Vin

Read More

Cupido

Publicació local d'aparició setmanal, de tendència independent. Va aparèixer el primer número el diumenge 11 de juliol de 1897. S'autodefinia com "Sem

Read More

Cup, El

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal (i del camí), situada entre la dels Puntarrons i dels Dos Vilàs. El seu nom fa referència a lloc

Read More