Béccar i Febrer, Cosme

(Vinaròs, 13-I-1753- maig de 1821) Militar. Sargent Major del Regiment de Dragons de Buenos Aires. Fill de Nicolàs i Mª Francisca Febrer. El seus noms

Read More

Béccar de Soetard, Nicolàs

(spec, Flandes, Segle XVIII – Vinaròs 6-II-1757). És el primer Béccar afincat a Vinaròs, Nicolau Béccar de Soetard, originari de Flandes, sargent majo

Read More

Béccar

Llinatge vinarossenc extés en l’actualitat per Sudamèrica. Borràs Jarque cita a Nicolau Béccar en el següent passatge: “SORTIDES DE MILICIES: Durant e

Read More