Bélgica, Plaça de

Nom donat el 4 de juliol de 1919 a la plaça de Sant Telm, amb motiu de les festes d’alegria per la pau europea, després de la primera Guerra Mundial.

Read More

Béjar, Avinguda de Pau

Nom donat a la zona de carretera de la costa sud, des de la platja del Clot, o “dels tres pontets”, fins a la platja de la Llevatera, en temps de l’al

Read More

Béjar Novella, Pablo

(Barcelona 1869- Londres 1920) Pintor de cambra de Sa Magestat, casat en primeres noces amb Cecilia López van néixer Conxita i Llorens, i en segones

Read More

Béccar i Febrer, Nicolau

(Vinaròs, segle XVIII i XIX). Capità. Borràs Jarque cita a Nicolau Béccar. Era fill de l’homònim Nicolau Béccar (de Soetard), en el següent passatge:

Read More

Béccar i Febrer, Miquel

(Vinaròs 4-VIII-1750 – ¿?, 25-II-1828). Brigadier. Segons full de serveis de l’Arxiu General Militar de Segòvia, que posat en Internet per Ricardo Par

Read More