Brau, Mossèn Sebastià

(Vinaròs,?-31-VII-1885). Últim Vicari Perpetu de la Parroquial. Formava part de la Junta de l'Hospital quan encara estava dita institució en la plaça

Read More

Brau, Agustí

(Vinaròs 1878). Músic. En llibres especialitzats sobre el tema se’l considera el primer espanyol en fer música de Jazz, fabricant-se ell mateix els se

Read More

Brau Roso, Mossèn Antoni

(Vinaròs,1-VI-1886 - Coves de Vinromà 25-IV-1959). Sacerdot. Va fer els estudis en el seminari de Sant Josep de Tortosa, finalitzant-los en 1912. Va s

Read More

Brau Miralles, Sebastià

(Vinaròs). Conegut popularment pel renom de “L'Alemán”. Constructor d'obres. Va ser el primer vinarossenc durant els anys seixanta en construir edific

Read More

Brau Giner, Salvador

(Vinaròs, 9-V-1923-17-XI-1990). Fotògraf. Amb escassos coneiximents de fotografia, aquest marí trotamons es va establir en la seua casa, popularitzant

Read More

Brau Beltran, Joan Manuel

(Vinarós, 6-III-1957). Llicenciat en Medicina per la Facultad de València, havent iniciant els seus estudis en octubre de 1974. Ha exercit a l'Hospita

Read More