Letra D

Devesa dels Fruytals

Topònim. Es citat com a tal en l’establiment nº 26 del Lloctinent de Justícia de 1647, en que s’explica l’espai que comprenia: “Ittem, establim que la devesa dels fruytals, desús escrita, aga fermentat e valor del primer dia de Mars fins a Sant Lluch e s’eguixcàs la devesa en la manera següent; a saber, es comensant al Camí apelat de Paníscola e vaja, vora riu, fins davant lo Corral Nou, y entre per lo Caminàs de Vistabella fins a la baseta de la Argamasa, y per allí amunt, al Fornàs d’En Pere Mir, y tota quadra fins el Camí del Molí d’En Tarragó, passant per lo Mas dels Pujalts, seguint dreta via a la rambla del Riu, al Camí de Paníscola”.

Comment here

99 − 98 =