Letra D

Devesa del Molí de Noguera

Es citat aquest topònim en els Establiments del Lloctinet de Justícia de Vinaròs, en un afegit molt posterior a la seua redacció, amb data de 27 d’abril de 1796, en el qual es demana que tingue tots els mateixos drets que la Devesa de la Vila.

Comment here

− 6 = 3