Letra D

Densitat de població

Segons els cens oficial del 31 de desembre de 1993 en el que tenim 20.847 habitants, ens correspon una densitat de 216,25, comptant en que l’extensió del nostre terme és de 96,4 quilòmetres. Aquesta densitat no es reparteix uniformement, si no que es concentra en la població i en les zones residencials dels nombrosos xalets situats al llarg de la costa d’uns onze quilòmetres de longitud al nord i sud de la població. Les tres poblacions costaneres de Vinaròs, Benicarló i Peníscola tenen la meitat de la població de les dos comarques del «Baix Maestrat» i la de «Els Ports»juntes, situades en l’anomenat Arc Mediterrani, d’una forta pujança econòmica clarament en expansió.

Comment here

62 − = 58