Letra D

Dènia

Aquesta població estava i està lligada a Vinaròs pels vapors que a principis del segle XX feien viatges setmanals des de Barcelona cap aquí i des Vinaròs a Dènia, i per la considerable colònia de barques i gent marinera vinarossenca allí radicada, cercant allí millor pesca i millors vendes en ser en altres temps un port molt menys explotat. Però Dènia ha canviat molt i encara la nombrosa colònia de vinarossencs permaneix viva, havent ocupant alguns d’ells importants càrrecs municipals, com Felipe Fontanet Roure, primer tinent d’alcalde en 1967.

Comment here

34 − = 29