Letra D

Democracia, La

Democracia1. Periòdic local d’aparició setmanal fundat i dirigit per l’ex-alcalde Facund Fora Ferreres. Es subtitulava «Semanario político defensor de los intereses de la Comarca». Era de tendència política republicana. Va aparèixer el primer número en 1 de maig de 1921. Costava 50 cèntims i s’imprimia a la Impremta de Daniel Delmàs, al carrer de Castelar. Mantingué fortes polèmiques amb el setmanari Patria; aquesta va escriure amb motiu de la seua aparició: «Parece engendrada para cantar perennnes gozos al alcalde y para combatirnos«. Van aparèixer al menys 96 números ja que del 23 d’abril de 1923 encara es conserva un exemplar. Defensava la candidatura de Ramon Saiz de Carlos per a Diputat a Corts.

2. Nom que rebia la societat obrera formada a finals del segle passat que agrupava les dones cosidores de veles.

3. Societat creada en octubre de 1920 per Facund Fora Ferreres i integrada per membres escindits del Centre Republicà. Va ser inaugurada la seu social solemnement en 4 de desembre baix la presidència dels Srs. Ramon Saiz de Carlos i de Josep Castelló i Tàrrega. Estava aquesta seu en el local de l’ antic café España, de la Plaça de La Mera i el C. Instructiu Republicà, el seu oponent, es trobava quasi enfront. Els seus detractors el van batejar de seguida i li deien popularment «La Remolacha» i ocupava exactament l’ edifici que ocupa actualment la tenda de mobles Stant de Mueble del senyor Miguel Milián. En el seu aparador es pot vore encara el gran morter de pedra en el que el cambrer Manuel Bel (a) “Macari”, xafava les xufes per fer l’ orxata. En maig de 1936 la casa havia sigut adquirida per Rafel Llàtser Pascual.

Comment here

− 2 = 1