Letra C

Crosat o Cruzat

Nissaga noble originària de la Bretanya francesa. Es van establir a Navarra, els descendents dels quals van crear més títols nobiliaris que cap altra. D’ells descendeixen els marquesos de la Feria, de Vesolla, de Góngora, comtes d’Ezpeleta, de Guendulaín, el baró de Bigüézal i altres. Amb ells estaven emparentats famílies con la de Sant Francesc Javier, Fra Diego d’Estella, els Eguías i l’arquebisbe Carranza. A Vinaròs els més destacats foren el botiguer Simon Crosat (francés), i els vinarossencs Joan Baptista Crosat, advocat, i el seu germà, que fou arxiprest de Morella.

Comment here

− 6 = 3