Letra C

Cros Gaudí, Federico

Segons les dades de la partida de baptisme -Vinaròs-, li imposen els noms de Federico Napoleón, Fausto. Nascut el 19 de desembre de 1834, a les 11,30 del matí.

Pares: Antonio Cros i Carmen Gaudí. El pare joier -títol de col·legial argenter de la Ciutat i Regne de València, donat el 25 octubre 1825-iaios paterns: Federico Cros, -joier- i Francisca Antonia Maspons. iaios materns: Joan Gaudí i Josefa Selma. Padrins Federico Cros i Ramona Jordà.

Celebra la seua boda el 19 de febrer de 1863 amb Pascuala Grau Adam, de Calanda.

Van tindre 14 fills dels qualsvan sobreviure 6 filles:

– Carmen, casada amb Juan Callau Bonard, rellotger. Vinaròs

– Misericòrdia, casada amb Juan Berenguer Merqué, joier, Tortosa

– Azucena, casada amb Juan Bautista Santapau Franco, procurador, Vinaròs

– Federica, fadrina. Joiera.

– Prudència, casada amb José Llopis Oms de Peníscola. Amb la seua germana Federica van continuar amb la joieria paterna en la Plaça Parroquial de Vinaròs. A mitjan 1950 es traspassa i posteriorment es ven a Ismael Alonso i Pilar Tàpia-Ruano.

-María Genoveva, casada amb José Morera Guijarro, procurador, Tortosa.

Federico mor a Vinaròs l’11 de desembre de 1925. Els seus restes reposen en el cementeri de Vinaròs: Família LLOPIS-CROS-PLA

(A.C.A.V. 27/03/2014)

Comment here

+ 43 = 46