Letra C

Cristalería Vinarocense

Nom d’un equip de corredors ciclistes, promogut per l’empresa homònima vinarossenca, que estava integrat per corredors nacionals i estrangers de cert prestigi i va participar en moltes competicions de categoria nacional i regional.

Comment here

64 + = 70