Letra C

Crisi

La paraula crisi ha anat sempre molt lligada a la construcció però ja es té memoria de les vagues dels mariners a principis de segle XX, en que s’assenyala Vinaròs com a primer poble en produir-se una vaga. També en la década de 1930 també se’n va produir una altra similar recollida en les cançons que cantaven desprès la gent marinera, com la que diu “Viva don Francisco”, recollida en el llibre de Cançons i Costums de Vinaròs. També la crisi ha anat molt lligada amb la construcció com es pot llegir en l’entrada d’aquesta paraula. Ja en 1932, en la revista San Sebastián del 6 de març, els obrers rifaven una casa per paliar la seua crisi i entre el que afirmaven, citem: “Hay crisis de trabajo; no hay trabajos públicos y los particulares se reservan espantados de lo que pueda venir…”. El fantasma de la crisi es presenta cada x anys e irremeiablement els treballadors donen la culpa als amos de les empreses.

Comment here

+ 6 = 10