Letra C

Creu negra

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal, que ja apareix en el Padró de Riqueses de l’Ajuntament en 1811. També es coneix una altra partida amb el nom de “Creu de pedra”, encara que segurament es tracta de la mateixa partida, tocant al riu Cervol, junt al lloc molt conegut dels “Estretets”.

Comment here

73 − 67 =