Letra C

Covarsí

Llinatge vinarossenc entre els que destaquen els mercaders Jaume i Miquel Covarsí (s. XVI); Jaume Covarsí, ric hisendat (s. XVII); Fra Tomàs Covarsí, qui fou abat de Benifassà. (s. XVIII), i Cosme Covarsí, els seus fills i els que segueixen a continuació, que amb motiu de les guerres carlines es van radicar a Extremadura. (Vide Agustín Delgado en “Vinaròs, sus hombres, sus nombres” que conté ampla documentació).

Comment here

31 + = 33