Letra C

Covarsí Cruz, Fra Tomás

(Vinarós 10-XII-1679). Abat de Benifassà, elegit en el quatrieni 1728-1732. Fill de Josep i d‘Agustina. Va patir durant el seu manament grans persecucions, segons afirma el nostre historiador Borràs Jarque.

Comment here

7 + 3 =