Letra C

Covarsí Conca, Josep

(Vinarós 1812 – ?) Militar carlí. Fill major de Cosme Covarsí, amb qui va fugir la nit del 10 de novembre de 1833. Era clerge. En setembre de 1836 ostentava la graduació de Tinent de la Divisió de Cabrera

Comment here

9 + 1 =