Letra C

Costa López, Josep

Costa_lopez(Vinaròs 13-IX-1936). Catedràtic de Química Orgànica de la Facultat de Ciències de Barcelona. Número 1 a les Oposicions per a la obtenció de dita Càtedra, celebrades a Madrid en desembre de 1966, i de la que va prendre possessió al mes següent (26-I-1967). Es llicencià en Ciències Químiques a Valencia en 1959. Ingénieur du Genie Chimique per la Universitat de Toulouse, França, en 1962. Obtingué el doctorat en Ciències Químiques a Madrid en 1966. Fou becari (CSIC, MEC, Fundació March…) a les Universitats de Valencia, Toulouse i Madrid, ajudant i profesor adjunt de la Universitat de Madrid, sent finalment nomenat Catedràtic d’Enginyeria Química de la Universitat de Barcelona des de la solemne presa de possessió el 23 de gener de 1967, quan comptava tant sols amb 31 anys d’edat i de la qual acabà sent Degà i Director del Departament d’Enginyeria Química i Metal.lúrgia. Ha dirigit cinquanta tesines de Llicenciatura i vint-i-set tesis doctorals, i ha publicat cent quaranta treballs d’investigació, preferentment en els temes de transferències de matèria i enginyeria de les reaccions químiques amb aplicacions mediambientals. Ha impartit cursos d’Enginyeria Química Forense, Ambiental, Ciència i Tecnologia de l’Alimentació, emfatitzant els temes econòmics, impactes ambientals i de seguretat i higiene industrial. Coautor del llibre de text“Curso de Ingeniería química”, Ed. Reverté. Barcelona (8ª. Edició, 2000), així com traductor de catorze llibres sobre diverses àrees de coneixement d’Enginyeria Química. Ha realitzat un centenar de dictamens, informes i treballs d’investigació per a l’entorn industrial, sent membre del Consell d’Administració de Erkimia del Grup Ercros S. A. i d’altres empreses. Membre de diverses societats científiques i professionals tant espanyoles com estrangeres, formant part de juntes directives i grups de treball, preferentment de “Working Party on Chemical Engineering Education” de la Federació Europea que estudia la planificació de les noves orientacions de l’ensenyament universitari europeu davant de les noves tecnologies i nous materials més segurs i d’impacte ambiental nul i compatible. El Doctor Costa va obsequiar a la nostra Biblioteca Muncipal amb un exemplar del Llibre dels Feits, de Jaume I, a principis d‘octubre de 1973. En abril de 1993 va ser distingit com Acadèmic Corresponent de la Real Acadèmia de Medicina de Barcelona. Des del 17 de juny de 1996 és Degà del Col.legi Oficial de Químics de Barcelona. Jubilat en 2006.

Comment here

11 − = 8