Letra C

Corts Valencianes, Plaça de les

SANYO DIGITAL CAMERANom donat a una plaça de nova apertura, situada en l’ antic lloc que ocupava el «Molí Carsi», en la primera sessió del ple de l’ajuntament del mes de gener de 1997. Dita plaça l’havia de remodelar Construcciones Roca, promotora de diversos grups de vivendes i propietaria dels terrenys allí existents. Va quedar llarg temps en llastimós descampat, fins que l’empresa la va deixar totalment urbanitzada en juny de l’any 2000.

Comment here

9 + 1 =