Letra C

Corrons, Gaspar

Ric comerciant. En 1883 va regalar per a l’altar de sant Antoni de l’Ermita, quatre grans llenços (o taules ?) que havia adquirit, els quals, examinats per persones enteses, atribuien a Sarinyena, pintor del segle XVII, i que representaven passatges de la vida del sant. En 1863 figurava com a empresari de la Fonda de la Estrella (desapareguda Fonda de la Viuda de Aparici del carrer de S. Francesc).

Comment here

+ 84 = 93