Letra C

Correspondencia de Vinaroz, La

Setmanari local independent publicat des de juny de 1923, del qual era propietari Daniel Delmàs i estava dirigit pel seu propi fill, Daniel Delmàs Sanz i imprès en la seua pròpia imprempta. Deuria tenir una tirada molt curta perquè no es conserva cap exemplar conegut. S’anuncia la seua aparició i se’l felicita i saluda en la revista “San Sebastián”, en juny de 1923. El propi director va completar un poc d’història sobre una relació de publicacions que no s’havien nomenat abans, en el setm. “Vinaroz” de 13-VII-1957, en l’article “Colonias vinarocenses”.

Comment here

55 + = 61