Letra C

Corral de Les Mates

Nom d’una de les partides del nostre terme municipal. Apareix ja amb aquest nom en el Padró de Riqueses de 1811. Es troba junt a la carretera 332, vora la partida dels Boverals. Compren finques dels polígons 19 i 21 del cadastre.

Comment here

+ 59 = 63