Letra C

Corral de Caio

Topònim. El plànom municipal del cadastre el cita en lletres similars als d’una partida de terme, però no és així. Es tracta d’una finca molt gran dalt de la via, en la partida Argamasses i que va ser la primera en utilitzar un motor de gasoli per a extraure l’aigua, als anys vint.

Comment here

2 + 2 =