Letra C

Corbera, Fra Romeu

corbera(Barcelona -València 1445). Sisé Mestre de l’Orde de Montesa entre els anys 1410 i 1445. Nascut a Barcelona, fill de Bernat de Tordera i Violant de Lupià. Era frare montesià en 1397 i ostentava el títol de Comanador de Vilafamès al 1406. Existeix moltíssima documentació de l’época del seus 35 anys de mestratge. Nomenat pel Papa Luna el 25 de juliol de 1410, sent Comanador de Vilafamés i Almirant d’Aragó, dirigia llavors l‘esquadra contra l’illa de Sardenya. Va prendre possessió de Vinarós i va jurar els furs poc després, trobant-se a Alcalà, el 25 de setembre i va prendre possessió del seu càrrec en octubre del mateix any. El 9 de novembre de 1412 el Papa Benet XIII, el nomena Delegat Apostòlic en el regne de Sardenya. En 1418 exercix el seu dret de presentació, ja que a la mort del capellà Ballester de l’església de Xert, ell demana i presenta al bisbe de Tortosa, Otó de Montcada, al presbíter Domingo Constantí per a substituir-lo. En 1429 es nomenat Virrei i Capità General en el Regne de València. En atenció als seus mèrits Alfons Vé. li va fer donació en 1421 del mer imperi i jurisdicció criminal de la vila d’Onda i dels llocs de Vilafamés, Perpuxent i Montroig.. En 1441, després de recuperar-la del noble Ramon de Riusec, el Rei Alfons Vé. li va vendre a l’Orde de Montesa en la persona del seu Mestre, Fra Romeu, la vila de Peníscola amb tots els seus drets i malgrat les promeses reials de no traure-la del seu patrimoni, degut a les necessitats econòmiques de la corona. A l’any següent, a Benicarló, el Mestre signà un document amb la Vila de Peníscola en que li respectava els drets mentre continuava com a vila reial; la fi de qualsevol plet provinent d’aquella part i la ratificaió dels privilegis mentre era de l’Orde del Temple. En 1444 va girar visita l’abad de Morimond, Joan VI, com a Visitador de l’Orde, i de la de Calatrava, promulgant noves definicions el 17 d’abril. Va fundar un benifet en la Capella de la Santa Creu, del claustre del castell de Montesa, la provisió del qual corresponia al Rei com a Mestre Administrador Perpetu de l’Orde. Romeu de Corbera va ocupar el càrrec fins la seua mort ocorreguda al palau mestral de València en 5 de setembre de 1445, sent considerat un dels grans Mestres que va tenir l’Orde.

Comment here

− 1 = 1