Letra C

Coral Santse

És el nom que rep la coral del Col.legi P. “Sant Sebastià” que fou presentada al públic vinarossenc el 8 de juny de 2001, a l’Auditori Municipal “Ayguals de Izco”. Està dirigida per la mestra de Música del col.legi, Mª Angels Giner, natural de Sant Mateu.

Comment here

32 − = 26